WERKWIJZE

WERKWIJZE

DEELNEMEN

Regionale instellingen voor gehandicaptenzorg, psychiatrie en revalidatie kunnen deelnemers verwijzen naar de Werkboerderij, in het kader van een dagbesteding, arbeidstraining of sociale activering. We zijn er voor deelnemers met uiteenlopende kwaliteiten. Het is ook mogelijk om rechtstreeks in te stromen (dus niet via een instelling).

De Werkboerderij werkt in kleine groepjes op verschillende locaties. Op elk groepje staat een begeleider. Door het aantal vast te houden, kan het team optimale aandacht en begeleiding bieden aan de deelnemers. Deelnemers uit alle windstreken zijn welkom op de Werkboerderij.

Om te kijken of een nieuwe deelnemer bij de andere deelnemers past en of de deelnemer zich thuis voelt op de Werkboerderij, wordt er eerst een gesprek gevoerd en krijgt de deelnemer een rondleiding. Er wordt gesproken over de motivatie van de deelnemer en welke mogelijkheden en doelen de deelnemer heeft. Zo kan worden gekeken welke werkzaamheden bij de deelnemer passen en welke begeleiding nodig is.

Op het intakeformulier worden ook algemene gegevens, zorggegevens, werkervaring en schoolse vaardigheden opgenomen om tot een profiel van de deelnemer te komen.

Het is mogelijk dat de deelnemer eerst een paar dagdelen proef draait om te ervaren of het werken bij de Werkboerderij bevalt.

Samen met de deelnemer (en de ouders/vertegenwoordigers en/of (woon)begeleiders van de deelnemer) wordt een persoonlijk zorgplan opgesteld. Dit plan biedt structuur en duidelijkheid en vraagt een bepaalde aanpak, afhankelijk van de vraag en de mogelijkheden van de deelnemer. De juiste doelen en prioriteiten worden gesteld en in geval van veranderende omstandigheden of problemen bijgesteld. Samen met de deelnemer wordt naar de doelen toegewerkt. Uiteindelijk draait het om de ontwikkeling van de deelnemer.

DEELNEMEN

Regionale instellingen voor gehandicaptenzorg, psychiatrie en revalidatie kunnen deelnemers verwijzen naar de Werkboerderij, in het kader van een dagbesteding, arbeidstraining of sociale activering. We zijn er voor deelnemers met uiteenlopende kwaliteiten. Het is ook mogelijk om rechtstreeks in te stromen (dus niet via een instelling).

De Werkboerderij werkt in kleine groepjes op verschillende locaties. Op elk groepje staat een begeleider. Door het aantal vast te houden, kan het team optimale aandacht en begeleiding bieden aan de deelnemers. Deelnemers uit alle windstreken zijn welkom op de Werkboerderij.

Om te kijken of een nieuwe deelnemer bij de andere deelnemers past en of de deelnemer zich thuis voelt op de Werkboerderij, wordt er eerst een gesprek gevoerd en krijgt de deelnemer een rondleiding. Er wordt gesproken over de motivatie van de deelnemer en welke mogelijkheden en doelen de deelnemer heeft. Zo kan worden gekeken welke werkzaamheden bij de deelnemer passen en welke begeleiding nodig is.

Op het intakeformulier worden ook algemene gegevens, zorggegevens, werkervaring en schoolse vaardigheden opgenomen om tot een profiel van de deelnemer te komen.

Het is mogelijk dat de deelnemer eerst een paar dagdelen proef draait om te ervaren of het werken bij de Werkboerderij bevalt.

Samen met de deelnemer (en de ouders/vertegenwoordigers en/of (woon)begeleiders van de deelnemer) wordt een persoonlijk zorgplan opgesteld. Dit plan biedt structuur en duidelijkheid en vraagt een bepaalde aanpak, afhankelijk van de vraag en de mogelijkheden van de deelnemer. De juiste doelen en prioriteiten worden gesteld en in geval van veranderende omstandigheden of problemen bijgesteld. Samen met de deelnemer wordt naar de doelen toegewerkt. Uiteindelijk draait het om de ontwikkeling van de deelnemer.

BEGELEIDING

Door korte lijnen, goede teamsamenwerking en een beperkte groep deelnemers is de begeleiding optimaal. De tijd kan vooral worden besteed aan de deelnemers, wat bijdraagt aan de kwaliteit van de begeleiding.

Door het kleine aantal deelnemers kan het team flexibel zijn en creatief omgaan met de arbeidswensen en interesses van de deelnemers. We kunnen daardoor maatwerk leveren; er wordt goed gekeken naar wat elke deelnemer wil en kan. De begeleiding vindt plaats in een groep. Uiteraard kunnen deelnemers hun eigen werkzaamheden zoveel mogelijk zelfstandig uitvoeren.

Verschillende opdrachten worden samen door de werkleider en de deelnemer uitgevoerd. Van dichtbij kan de begeleider zien hoe de deelnemer functioneert en wat er in hem/haar omgaat. Zo kan er direct worden bijgestuurd als dat nodig is.

We bespreken werkzaamheden en situaties duidelijk en begrijpelijk met de deelnemer. Het enthousiasme en begrip voor de deelnemer geven een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Het is belangrijk dat vooral de deelnemer zijn zegje doet en zijn verwachtingen uitspreken. Ervaring heeft geleerd dat een 1-op-1 gesprek op de werkvloer prettiger wordt ervaren dan een gesprek op kantoor.

BEGELEIDING

Door korte lijnen, goede teamsamenwerking en een beperkte groep deelnemers is de begeleiding optimaal. De tijd kan vooral worden besteed aan de deelnemers, wat bijdraagt aan de kwaliteit van de begeleiding.

Door het kleine aantal deelnemers kan het team flexibel zijn en creatief omgaan met de arbeidswensen en interesses van de deelnemers. We kunnen daardoor maatwerk leveren; er wordt goed gekeken naar wat elke deelnemer wil en kan. De begeleiding vindt plaats in een groep.

Uiteraard kunnen deelnemers hun eigen werkzaamheden zoveel mogelijk zelfstandig uitvoeren.

Verschillende opdrachten worden samen door de werkleider en de deelnemer uitgevoerd. Van dichtbij kan de begeleider zien hoe de deelnemer functioneert en wat er in hem/haar omgaat. Zo kan er direct worden bijgestuurd als dat nodig is.

We bespreken werkzaamheden en situaties duidelijk en begrijpelijk met de deelnemer. Het enthousiasme en begrip voor de deelnemer geven een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Het is belangrijk dat vooral de deelnemer zijn zegje doet en zijn verwachtingen uitspreken. Ervaring heeft geleerd dat een 1-op-1 gesprek op de werkvloer prettiger wordt ervaren dan een gesprek op kantoor.

THUIS Goed contact met ouders en/of woonbegeleiders is voor de begeleiding van de deelnemers erg belangrijk. Een goede afstemming tussen wonen en werken kan de deelnemer helpen om goed te functioneren. Door goed op de hoogte te zijn van de thuissituatie, kunnen we snel en adequaat reageren op een situatie. Indien nodig kan de Werkboerderij, in overleg met ouders en/of woonbegeleiding doorverwijzen naar een hulpverleningsinstantie.

WAARDERING
Om het zelfvertrouwen te vergroten is het mogelijk om certificaten te halen, bijvoorbeeld voor machineonderhoud, fiets- en autoreparatie. Op verschillende manieren kunnen de ontwikkelingen van de deelnemer worden bijgehouden en krijgt de deelnemer inzicht in zijn functioneren. We houden ouders of woonbegeleiders ook op de hoogte van het functioneren van de deelnemer op de werkvloer, daar waar dat nodig is. Wanneer omstandigheden veranderen zal de begeleiding de aanpak veranderen om de doelen te bereiken. Bij problemen past de begeleiding de manier van werken aan, zodat een deelnemer toch op een goede manier kan werken.

KLACHTENPROCEDURE WERKBOERDERIJ BERENDS

KLACHTENPROCEDURE WERKBOERDERIJ BERENDS

HEB JE EEN KLACHT?

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over Werkboerderij Berends. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de Werkboerderij Berends of een medewerker van Werkboerderij Berends.

WAT TE DOEN BIJ EEN KLACHT
Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken. Je bent altijd vrij om te kiezen welke mogelijkheid je daarvoor gebruikt.Bespreek de klacht met de werkleider op een rustig tijdstip.

• Maak met de werkleider een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel je ouders of vertegenwoordiger(s) mee.

• Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon (Jil) van Werkboerderij Berends.

• Schrijf een brief naar de landelijke klachtencommissie. Vermeld in de brief: Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief, de naam, adres en telefoonnummer van Werkboerderij Berends en de persoon over wie je een klacht indient, een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt, de reden waarom je hier een klacht over hebt, een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.

STUUR JE BRIEF NAAR

Klachtencommissie Landbouw en Zorg
p/a Federatie Landbouw en Zorg
Postbus 54
3780 BB Voorthuizen

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie bij Werkboerderij Berends langskomt om meer informatie te vragen aan jou en aan Werkboerderij Berends. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of je klacht terecht is en welke dingen de Werkboerderij Berends en jij zouden kunnen verbeteren.

WIL JE MEER INFORMATIE?
Op www.landbouwzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kan oplossen en hoe de landelijke klachtencommissie werkt.

Zie ook de bijgevoegde brochure Ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? Op www.igz.nl kies vervolgens: Melden, melden als privé persoon en dan onderaan bij Meer informatie.